Remet Sponsors The Festival of High Temperatures

Date posted: 13th June 2018

Remet UK is proud to be a sponsor of The Festival of High Temperatures that takes place 22 – 24 of June in the city of Wroclaw, Poland.

The event is organized by Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw and It has become one of the major cultural events in the city.

The Festival has been organized on an annual basis since 2007. Every year artists, students of Wroclaw Academy and other art universities from Poland and other countries working in different fields – sculpture, ceramics, glass, who use high temperature in the process of making their artworks.

Remet UK will be supplying the ceramic materials used during this workshop, these include our ready to use slurry, Remasol Jus-Dip, and Remasil 50 refractories. These products are already used by artisan foundries around the world.

At this year’s Festival of High Temperatures will be attended by, Andy Griffiths with students from Carmarthen School of Art – Wales, Coral Penelope Lambert from Alfred University in New York USA, Kurt Dyrhaug from Lamar University Texas USA and Atelierhaus Hilmsen w Hilmsen (Germany). Ivana Slavikova cast iron consultant for artisan foundries from Banska Bistrica, Slovakia.

You can find out more about the show from their website.

 

Remet Sponsorem Festiwalu Wysokich Temperatur

Remet UK ma przyjemno by sponsorem Festiwalu Wysokich Temperatur 22 – 24 czerwca we Wrocawiu.

Wydarzenie to jest organizowane przez Akademi? Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocawiu i na stae wpisao si w kalendarz imprez kulturalnych jako gówne wydarzenie w miecie.

Festiwal odbywa si cyklicznie od 2007 r. Corocznie uczestnikami s pracownicy i studenci ASP oraz innych uczelni artystycznych z Polski, czonkowie kó naukowych, a take wybitni gocie z caego wiat. Ide festiwalu jest intergacja artystów dziaajcych w rónych obszarach sztuki – ceramiki, szka i rzeby, którzy w swojej pracy twórczej wykorzystuj wysok temperatur.

Remet UK dostarcza materiay ceramiczne uywane podczas warsztatów do odlewów ceramicznych, s to gotowa do uytku masa ceramiczna Remasol Jus-Dip, oraz obsypka Remasil 50.  Materiay te s obecnie uywane przez odlewnie artystyczne na caym wiecie.

Podczas tegoroczneo Festiwalu Wysokich Temperatur bd równie obecni: Andy Griffiths wraz ze studentami z Carmarthen School of Art w Walii, Coral Penelope Lambert

z Alfred University w Nowym Jorku USA, Kurt Dyrhaug z Lamar University Texas USA i Atelierhaus Hilmsen w Hilmsen, Niemcy jako konsultant do spraw odlewnictwa artystycznego ?eliwa, Ivana Slavikova z Banskiej Bystrici, Sowacja.

Wicej informacji na temat festiwalu: Festiwalu Wysokich Temperatur

 

< Back to News