The Festival of High Temperatures 2019

Date posted: 11th June 2019

REMET UK is proud to be sponsoring 12th The Festival of High Temperatures again this year. The Festival will take place in Wroclaw, Poland between 21st and 23rd of June.

The Festival of High Temperatures is the only artistic event in Poland during which artists from around the world share their knowledge and experience with other fans of  “hot art” showing the audience their work from behind the scenes. Every year renowned masters of work with fire are invited, some of these invited guests are listed here.

Remet UK will be supplying the ceramic materials used during this workshop, these include our ready to use slurry, Remasol Jus-Dip, and Remasil 50 refractories. These products are already used by artisan foundries around the world.

The Festival is orginized by the Academy of Art and Design in Wroclaw, and financed by the Ministry of Culture and National Heritage of Poland and the City of Wrocław.

More information about this event is available on the Festival’s website.

Festiwalu Wysokich Temperatur 2019

REMET UK z dumą sponsoruje 12. Festiwal Wysokich Temperatur ponownie w tym roku. Festiwal odbędzie się we Wrocławiu w Polsce w dniach 21-23 czerwca.

Festiwal Wysokich Temperatur to jedyne wydarzenie artystyczne w Polsce, podczas którego artyści z całego świata dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi fanami „gorącej sztuki” pokazując publiczności swoją pracę za kulisami. Każdego roku zapraszani są znani mistrzowie pracy z ogniem, niektórzy z zaproszonych gości są tutaj wymienieni.

Remet UK dostarczy materiały ceramiczne używane podczas tego warsztatu, w tym naszą gotową do użycia gnojowicę, materiały ogniotrwałe Remasol Jus-Dip i Remasil 50. Produkty te są już używane przez odlewnie rzemieślnicze na całym świecie.

Festiwal jest organizowany przez Akademię Sztuki i Projektowania we Wrocławiu, a finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski i Miasto Wrocław.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu.

< Back to News