Higiena w odlewaniu metodą wosku traconego: zarazki atakują! Część 1:


Bob Brown – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Zaawansowane spoiwa z krzemionki koloidalnej, takie jak REMASOL, składają się z submikroskopowych cząstek krzemionki zawieszonych w mieszaninie lateksu i wody o pH 10. Taka mieszanina polimeru zwiększa wytrzymałość masy na wilgotno oraz skraca czas schnięcia pomiędzy zanurzeniami, co przekłada się na wyższą przepustowość i możliwość użycia mniejszej liczby warstw. Stanowi ona także podłoże, na którym rozwijać się mogą drożdże i bakterie.

Większość bakterii spotykanych w spoiwie pochodzi od operatorów. Na próbce pobranej z przygotowanej i ustabilizowanej gęstwy ceramicznej znaleźliśmy między innymi bakterie gronkowca złocistego, który może powodować zapalenie płuc, pałeczki okrężnicy, która występuje w jelicie grubym człowieka, i paciorkowce, które powodują zapalenie gardła i próchnicę. Choć brzmi to niepokojąco, wszystkie te bakterie można znaleźć niemal wszędzie, gdzie spotyka się ludzi. Do gęstwy trafiają przez oddech, kaszel, kichnięcie, dłonie, pot. Są też przenoszone na modelach woskowych.

Naturalnie, nie jesteśmy w stanie zapobiec dostawaniu się tych drobnoustrojów do gęstwy, są one obecnie niemal wszędzie. Możemy jednak ograniczyć wpływ ich obecności.

Bakterie rozwijają się w słabo alkalicznych środowiskach, o ile nie są one poddawane działaniu skrajnych temperatur. Konsumują one polimer i wytwarzają kwaśne wydzieliny, które są źródłem problemów. Jeśli w najbliższym czasie planujesz wizytę u dentysty, warto wiedzieć, że w ten sam sposób bakterie streptococcus mutans powodują próchnicę. Nadmierna aktywność bakterii w dłuższej perspektywie czasowej obniża pH, a szybkie tempo reprodukcji oznacza, że degeneracja stabilnej gęstwy może nastąpić bardzo szybko. Jak wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie, pH determinuje stabilność gęstwy, dlatego też w przypadku stwierdzenia infekcji bakteryjnej należy podjąć jak najszybsze działania zaradcze. Najlepiej zaś w ogóle zapobiegać infekcjom.

W najgorszym przypadku o infekcji bakteryjnej świadczy bardzo nieprzyjemny zapach. Zalecam jednak regularną analizę próbki powierzchniowej gęstwy. Najlepiej użyć specjalnych testów do oznaczania całkowitej liczby skażeń mikrobiologicznych. Wyniki pomiaru należy przeanalizować wraz z wynikami pomiaru pH i przyspieszonego testu kolumnowego. Infekcję bakteryjną można łatwo zredukować lub wyeliminować rozcieńczonym wybielaczem na bazie chloru. Należy go rozcieńczyć w co najmniej 50% i dodać jako 0,1% łącznej masy cieczy w ramach standardowego uzupełniania wody. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie dodać go za dużo, oraz – podobnie jak w przypadku wszystkich dodatków do gęstwy – należy go stosować w najniższym skutecznym stężeniu. Jeśli pH będzie utrzymywać się na niskim poziomie, należy zastosować się do instrukcji z karty danych technicznych REMET TS24.

Wielu użytkowników woli zapobiegać niż leczyć, dlatego też regularnie dodają niewielką ilość wybielacza w ramach uzupełniania wody. Ilość należy w takim wypadku określić empirycznie, ale zawsze powinno to być najniższe skuteczne stężenie. Częstotliwość i ilość należy dostosować do przerobu oraz umiejscowienia zbiornika w konkretnym zakładzie. Jednak najczęściej użytkownicy korzystający z tego rozwiązania dodają wybielacz raz w tygodniu.

Na koniec warto przyjrzeć się kwestii narażenia operatorów na bakterie w miejscu pracy. Spytałem praktykującego mikrobiologa o zagrożenia wynikające z bliskiego kontaktu z bakteriami w relatywnie wysokim stężeniu. W odpowiedzi usłyszałem, że większość tych bakterii jest i tak obecna w naszych organizmach. Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy stosować się do zasad higieny. Warto też unikać najczęstszej przyczyny problemu, czyli jedzenia i picia w pobliżu miejsca występowania bakterii.

Jest jeszcze kilka innych metod sterylizacji, które można rozważyć, ale napiszę o nich w kolejnym wpisie w tym tygodniu.

Typowe zastrzeżenia:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa materiału

UWAGA: Podane powyżej wartości chemiczne, fizyczne i dotyczące składu granulometrycznego to parametry typowe, chyba że wyraźnie określono je jako parametry specyfikacyjne. Nie są one parametrami specyfikacyjnymi.

W kwestii parametrów technicznych należy kontaktować się z najbliższym biurem sprzedaży REMET.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym REMET lub wejdź na stronę www.remet.com.

Podane informacje i zalecenia oparto na badaniach naukowych i danych technicznych uznawanych za wiarygodne. Dokument ten jest oferowany bezpłatnie osobom o odpowiednich umiejętnościach technicznych bez gwarancji dokładności, a zawarte w nim porady należy stosować na własne ryzyko. REMET nie udziela gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie swoich produktów ani jakichkolwiek informacji z nimi powiązanych. Żadna część niniejszego dokumentu nie stanowi zalecenia naruszenia jakiegokolwiek patentu.

< Back to insights