Kabuğum kaç mal olur?


Dr. Gavin Dooley PhD – Grup Teknik Direktörü

Bu kısa makalede, bir kabuğun üretim sırasında gerçek maliyetini nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim. Test ve ağırlık ölçümlerinin birlikte kullanarak bir kabuk sistemine ait malzemelerin gerçek maliyetinin ve kullanımının ne olduğunu ölçmek çok kolaydır. Bir kabuk sisteminin, değişen maliyetlere sahip 10-15 farklı malzemeden yapıladığı göz önünde tutulduğunda bir kabuğun gerçek maliyetinin ne olduğunu anlamak standart bir mum modele veya metal parçaya kıyasla zor olabilir. Bu makalede kat başına kabuk sistemi içindeki bileşen malzemelerini anlama yöntemi adım adım açıklanacaktır.

Öncelikle, bir çamuru oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamamız gerekir. Bildiğimiz gibi bir çamurun belirli bir zamandaki tarifle aynı olduğunun varsayması; buharlaşma, çökelme gibi sorunlardan dolayı doğru bir yaklaşım değildir. Bu, bir çamur üzerinde aşağıdaki testlerin yapılmasıyla isabetli bir şekilde tahmin edilebilir:

 1. Toplam Katı Madde Yüzdesi
 2. Çamur Katı Madde Yüzdesi
 3. Polimer Yüzdesi

Bu üç değerle, çamurun içinde ne olduğunu aşağıdaki şekle göre bulabiliriz.

 • Birinci adım, toplam katı madde içeriğini belirlemektir. Bu, çamur içindeki refrakter, silika ve polimer katı maddelerinin toplamıdır. Bu değer bize katı madde yüzdesini ve ayrıca su yüzdesini (daha sonra kullanacağımız) verir.
 • İkinci Adım – Bağlayıcı katı madde yüzdesi testini incleyerek toplam katı maddelerin yüzde kaçının bağlayıcı katı maddelere (polimer ve silika) ve refraktere ait olabileceğini öğreniriz.
 • Üçüncü Adım – Eğer silika yüzdesi testini gerçekleştirirsek toplam silika yüzdesinden çıkararak sistemdeki polimer yüzdesini belirleyebiliriz.
 • Son olarak, polimer konsantre yüzdesi tipik olarak 50:50 katı madde ve sudur, bu nedenle polimer katı madde yüzde değerini iki katına çıkarsak kabuk sistemimizin tam dökümü olan 4. adıma ulaşırız.

Şekil 1 Çamur bileşim analizi

Ne yazık ki bir çamur içindeki toplam köpük giderici ve ıslatıcı madde konsantrasyonunu belirlemek için analitik bir yöntem yoktur, bu yüzden çamur içinde ihmal edilebilir düzeyde göz ardı edilebilir ya da orijinal formülden tahmin edilebilir.

Tamam, çamurun nelerden oluştuğunu biliyoruz, şimdi yapıyoruz? Kabuğun standart daldırılması sırasında diğer malzeme maliyetlerini tahmin edebiliriz. Analizi gerçekleştirecek adımlar aşağıda yer almaktadır.

 • Adım – Daldırma ve kumlama işleminden sonra bir kabuğun yaş ağırlığını hesaplarsak bu, çamurun toplam ağırlığı (su, bağlayıcı ve sıva dâhil) olacaktır.
 • Adım – Bunu tamamen kurumaya bırakırsak, %100 su kaybı olur ve kabuğun toplam katı maddeleri elde edilir. Bu, çamurun katı maddeleri ve sıva kombinasyonu olacaktır:

 • Adım – Ne kadar su kaybedildiğini çıkarmayla öğreniriz, kabuk içindeki çamurun asıl ağırlığının ne olduğunu hesaplamak için önceki toplam katı madde hesabı ile tersine işlem yapabiliriz.
 • Son olarak, tüm bu değerleri bulduğumuzda sıva toplamını bulmak için toplam yaş ağırlığından çamurun ağırlığını çıkarabiliriz.

Şekil 2 Kabuk bileşim analizi

Bu bize çamurdaki tüm bileşenlerin isabetli bir resmini verecektir. Bu, birkaç basit aritmetik işlemi ve biraz düşünme gerektirir, ancak bileşen malzemeleri ve bir parçanın nihai maliyetini belirlemenin çok iyi bir yoludur.

Çalışma Örneği

Kabuğunuzun maliyetini hesaplamak için yukarıdaki denklemlerin nasıl kullanılabileceğinin pratikte bir örneği aşağıda verilmiştir. İncelenen kabuk sistemi; bir astar, 2 ara kat ve ardından 4 destek katından oluşuyordu. Aynı çamur, ara katlar ve destek katları için kullanılmıştır. C satırı için formüller de dâhil edilmiştir. Bunlar, kullandığınız malzemeye bağlı olduğu için maliyetler elimine edilir.

Şekil 3 Excel maliyet analizi aracı

Bu verileri kullanarak malzemenin maliyetinin, kabuk yapım işlemi içinde nerede olduğunu belirlemek için aşağıdaki gibi grafikler kullanılabilir. Tabii ki kuruma süresinde / yapım hızlarında tasarruflar da bir proje içerisinde bu yöntem kullanılarak daha iyi hesaplanabilir. Hesaplamaya işçilik, çevre koşulları ve çalışma modelleri de katılabilir.

Şekil 4 Tüm malzemelere göre toplam kabuk yapım maliyeti

 

REMET’in tüm süreç boyunca maliyetleri nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla bilgi için REMET temsilciniz ile iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin.

< Back to insights